Belangrijke wijzigingen in uw Box 3-belasting vanaf 2023

In dit artikel willen we u graag op de hoogte stellen van de recente veranderingen in uw Box 3-belasting vanaf 2023. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van deze nieuwe wetgeving, aangezien dit invloed kan hebben op uw voorlopige aanslag en uiteindelijke belastingaangifte. Hieronder zullen we de details bespreken en uitleggen hoe u uw Box 3-inkomen in 2023 kunt berekenen.

Nieuwe rendementspercentages voor 2023:

De berekening van uw Box 3-inkomen voor de voorlopige aanslag 2023 is gebaseerd op de nieuwe wetgeving. Hierbij wordt gekeken naar de werkelijke verdeling van uw vermogen. Om het rendement te berekenen, maken we gebruik van fictieve rendementspercentages die nauw aansluiten bij de werkelijke rendementspercentages. Voor 2023 gelden de volgende rendementspercentages:

  • Bank- en spaartegoeden en contant geld: 0,36%
  • Beleggingen/andere bezittingen: 6,17%
  • Schulden: 2,57%

Het rendementspercentage voor beleggingen staat vast, terwijl de percentages voor bank- en spaartegoeden en schulden nog voorlopig zijn. Aan het begin van 2024 worden de definitieve percentages vastgesteld, die gebruikt zullen worden bij de berekening van uw definitieve aanslag. Het belangrijkste is dat de berekening van uw Box 3-inkomen voortaan uitsluitend met de nieuwe methode zal worden uitgevoerd.

Hoe berekent u uw Box 3-inkomen in 2023?

Om uw Box 3-inkomen in 2023 te berekenen, volgt u de onderstaande stappen:

  1. Gebruik de voorlopige rendementspercentages voor 2023 die hierboven zijn genoemd om het rendement per soort vermogen op 1 januari te berekenen.
  2. Tel het rendement van uw bank- en spaartegoeden en contant geld op bij het rendement van uw beleggingen en andere bezittingen. Verminder dit totaal met het rendement op uw aftrekbare schulden. Dit vormt uw belastbaar rendement.
  3. Bereken uw vermogen door het totaal van uw verschillende soorten vermogen te nemen. Trek uw schulden af van uw bezittingen, waarbij u de schulden eerst vermindert met de drempel. Dit wordt uw rendementsgrondslag.
  4. Verminder uw vermogen met het heffingsvrije vermogen. Hiermee verkrijgt u de grondslag voor sparen en beleggen.
  5. Deel uw grondslag voor sparen en beleggen door de rendementsgrondslag en vermenigvuldig dit met 100. Rond af op 2 decimalen achter de komma. Het verkregen percentage vertegenwoordigt uw aandeel in de rendementsgrondslag.
  6. Vermenigvuldig uw belastbaar rendement met dit percentage. De uitkomst hiervan is uw Box 3-inkomen.

Over uw Box 3-inkomen betaalt u in 2023 32% belasting.

Voorbeeldberekening met fiscaal partner bij een vastgoed portefeuille met een WOZ waarde van €500.000 en een schuld van €250.000 :

Stap 1 Voorlopig rendement op vastgoedportefeuille:

Voorlopig rendementspercentage vastgoed = 6,17% 

WOZ waarde woning = €500.000 

Voorlopig rendement = €500.000 x 6,17% = €30.850

Stap 2 Belastbaar rendement berekenen vermindert met de schuld

Vermindering van drempel op uw schuld = €250.000 – €6.800 (op de schuld wordt de drempel in mindering gebracht. De drempel is € 3.400 per fiscaal partner) 

= €243.200 x 2,57% (rendement op aftrekbare schuld) = €6.250,24 

Totale belastbare rendement: €30.850 – €6.250,24 = €24.599,76

Stap 3 uw vermogen: 

– WOZ waarde woning = €500.000 

– Aftrekbare schuld = €250.000 – €6.800 = €243.200

Vermogen: €500.000 – €243.200 = €256.800

Stap 4 Grondslag vastgoed belegging:

€256.800 – 114.000 (€57.000 per fiscaal partner) = €142.800

Stap 5 Aandeel in de rendementsgrondslag:

€142.800 : €256.800 x 100 = 55,61%

Stap 6  Voordeel van de belegging:

€24.599,76 (belastbaar rendement) x 55,61% = €13.679,93

Stap 7 totaal te betalen belasting:

€13.679,93 x 32% = €4.377,58 

 

Meer weten?

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.

Heeft u geen vragen?

Bereken hieronder gelijk u verhuurprijs